وقتی مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی، حامیِ کارگردان فتنه گر می شود

سینماپرس: رنجبران در واکنش به حاشیه‌های چند روز اخیر صداوسیما به جای سرزنش و توبیخ خانم کارگردان که برای تجمع و فتنه گری فراخوان داده بود از موضع ضعف برخورد نموده و به بهانه حفظ وحدت خودزنی کرده است. باید از این مدیر پرسید که آیا فراخواندن مردم به تجمع برای آشوبگری مصداق وحدت است؟ جناب آقای مدیر باور کنید نازکشیدن و باج دادن به هنرمندان خودفروخته گماشته سفارت خانه های غربی به وحدت گرایی ختم نمی شود.