وقتی مجموعه ای ناکارآمد شد باید سراغ مدیران آن رفت

سینماپرس: کامیار اسماعیلی، مجری و برنامه ساز تلویزیونی درباره علل ضعف صداوسیما در برنامه سازی گفت: «فضای مجازی تبدیل به یک بهانه شده، برنامه سازان و مدیران همه چیز را گردن فضای مجازی می اندازند».