وقتی سود سینمای ایران در «تولید» است و نه در «فروش»!

سینماپرس: حجم بالای فیلمسازی در سینمای کرونایی ایران که همچنان با در بسته سالن‌ها و خصوصا بی‌میلی مخاطب برای رجوع به سالن‌های بازشده شهرستان‌ها مواجه شده، یادآور گزاره‌ای است که سال‌هاست برخی از آن یاد می‌کنند؛ «سود سینمای ایران در تولید است نه فروش»!