وقتی روشنفکران خشونت ذاتی درونشان را به حکومت نسبت می‌دهند

سینماپرس: معادی در نشست خبری فیلمش ادعا کرده بود دهه شصت، دهه خشنی است اما ایرج ذکایی روشنفکر در ایام کودکی و نوجوانی آنطور که در فیلم نشان داده می‌شود خشن تربیت شده است.