وقتی در شرایط ولنگاری فرهنگی نقاش هتاک در قلب پایتخت جولان می دهد

سینماپرس: کدام گروه و حلقه آثار یداله رویایی را در تهران به نمایش گذاشته است؟ آیا آثار او نیز همچون منیر فرمانفرمایان قرار است با قیمت‌های چندین میلیاردی در حراج تهران به فروش برسد؟