وقتی داروغه زاده یارکشی سیاسی می کند

سینماپرس: معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به نامه سازندگان فیلم «دیدن این فیلم جرم است» به معاون جدید نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی واکنش نشان داد و فیلم عصبانی نیستم را که شائبه ضدیت با نظام داشته با فیلم «دیدن این فیلم جرم است» که در پارادایم انقلاب اسلامی بوده و محصول حوزه هنری است مقایسه می کند.