وقتی خودم مدیر شبکه پنج بودم حتی اجازه نمی دادند تیتراژ سریال ها با هم تداخل داشته باشد!

سینماپرس: تهیه کننده سریال «بیگانه ای با من است» گفت: دو سریال در شبکه دو و سه را در زمان هایی پخش می کنند که مخاطب هر دو سریال را از دست می دهد و چنین طراحی برای جدول پخش اصلا منطقی نیست.