وقتی «حسن روحانی» سناریوی خاطره بازی «هاشمی رفسنجانی» را باور می‌کند!

سینماپرس: حسن روحانی گفته است: هاشمی زمانی به شهید بهشتی از مظلومیت‌های آن شهید گفت و شهید بهشتی نیز به او گفت که این آسیاب به نوبت است؛ نوبت تو (هاشمی) هم می‌رسد.