وقتی تاجر ها برای سینما تصمیم می گیرند!

زمانی سینماگران با شعار فرهنگ سازی فیلم می ساختند؛ اما وقتی نگاه کاسبکارانه وارد سینما شد، همه چیز به هم ریخت. -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی