وقتی اثری درباره یک شهید ساخته می‌شود و خوب درنمی‌آید می‌گویند «سازنده » یک بار دیگر آن «شهید» را «شهید» کرده است

سینماپرس: نویسنده فیلمنامه «خاک سرخ» با اشاره به آثار ضعیفی که باعث شده حساسیت‌هایی نسبت به فیلمنامه‌های شهیدمحور بوجود آید، بیان کرد که برخی فیلمسازان یک شهید را دوباره شهید می‌کنند!