وضعیت بغرنج درآمد سینماها

محمد قاصد اشرفی، رییس هیات مدیره انجمن سینماداران بیان کرد حتی اگر سینمایی در مضیقه است دلیل نمی شود سهم صاحبان فیلم بعد از اکران پرداخت نشود، – این مغایر با آیین نامه سالن های سینما است. به گزارش سلام نو، رییس هیات مدیره انجمن سینماداران با بیان اینکه بر اساس آیین نامه سالن های سینمایی موظف هستند 2 هفته بعد از پایان اکران سهم صاحبان فیلم را پرداخت کنند، گفت: ممکن است سینمایی از نظر اقتصادی در مضیقه اما …
منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: فرهنگی