وضعیت اقتصادی و تولیدی سینمای ما به هم ریخته است/مردم به هر فیلمی روی خوش نشان نمی‌دهند

سینماپرس: کارگردان سناتور و کلوپ همسران معتقد است که ریل‌گذاری‌های وزارت ارشاد به این سمت رفت که قهرمان را از سینما حذف و نگاه انتقادی اجتماعی را حاکم کند.