وزیر ورزش خبر داد؛ خانم ها می توانند به ورزشگاه بیایند

مهر ماه در تهران تیم ملی بازی دارد و بازی خانگی بعدی فروردین برگزار خواهد شد. ما واقعاً می توانیم همه ملاحظات شرعی و اخلاقی را رعایت کنیم و در هر بازی چند هزار نفر از خانم ها بیایند. – به گزارش مدال، الان در سینماها خانم ها و آقایان می روند کنار هم می نشینند و کسی مانع شان نمی شود. در استادیوم ها اما می گوییم معبر جدا، ورودی جدا، مکان جدا، سرویس و خدمات جدا، انتظامات جدا در یک گوشه استادیوم مشخص می کنیم، اینها …
منبع خبر: مدال
دسته بندی خبر: ورزشی