وزیر فرهنگ :بازنشسته شدن رییس سازمان سینمایی در مرحله استعلام است

سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلفات مربوط به حوزه واردات کاغذ عنوان کرد: مجموعه مواردی که در 6 ماه اول ارز گرفتند و گفتند کاغذ وارد کردند یا احیانا نکردند در اختیار قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. گرچه بخش قابل توجهی از این افراد کاغذ مورد نظر را وارد کردند و آن موارد اندک هم در حال رسیدگی است.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی