وزیر ارشاد از نمایشگاه کتاب بازدید کرد

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز، به نمایشگاه کتاب رفت و از تعدادی از غرفه‌های ناشران بازدید به عمل آورد.