وزارت ارشاد مظلوم نیست، ناتوان است/ به جای مظلوم نمایی و سردادن شعار مظلومیت عملکردهای غلط تان را اصلاح کنید!

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور طی یک یادداشت خطاب به حیدریان رئیس سازمان سینمایی نوشت: بازهم جناب حیدریان رئیس رویاپرداز سازمان اشتباهی سینمایی در نشستی فرموده اند: «وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مظلوم است!» ولی ایشان علت این مظلومیت!؟را ذکرنکرده اند؛ آقای اشتباهی و کجروی سینمای ارشاد بافرافکنی نفرموده اند که دلیل اصلی مظلومیت وجدی نگرفتن وزارت ارشاد وخرد نکردن تره توسط هنرمندان و سینماگران برای آن! نداشتن توانایی و استقلال و قاطعیت ، عملکردهای غلط و امثالهم است.