وزارتی که باید ارشاد شود

6 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عملکرد آقایان جنتی، صالحی امیری و سید عباس صالحی، کارنامه بسیار ضعیفی از فرهنگ دولتی که مدعی تدبیر بود بر جای گذاشته است که در سه حوزه و به اختصار، – مورد اشاره قرار می گیرد. یک. فیلم رحمان 1400 پس از چند هفته اکران در سینماهای تهران و سراسر کشور، با 22 میلیارد تومان فروش و ده ها هزار بیننده توقیف شده است، اما دلیل توقیف باورکردنی نیست. روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی