ورود سینما به بورس فرصتی برای رونق اقتصاد فرهنگ

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ایده ورود سینما به بورس را اقدام مناسبی برای رونق اقتصاد فرهنگی دانست و گفت: صندوق سرمایه گذاری فیلم در بورس با در نظر گرفتن تمامی جوانب امنیتی و نظارتی تشکیل شود.عامر کعبی درخصوص کم و کیف ورود سینما به عرصه بورس، گفت: اگرچه بورس در ایران با نقاط ضعف متعددی رو به رو است اما این مسئله دلیلی بر کناره گیری عرصه فرهنگی از این حوزه نمی شود چراکه باید اقتصاد فرهنگی را رونق داد و این یکی ...
منبع خبر: اخبار روز
دسته بندی خبر: اقتصادی