ورزشـکاران تابلو شـدند!

این سومین بار بود که هنرهای تجسمی با قامتی بلند به پاسداشت چهره های سرشناس ملی ایران ایستاد. سومین رویدادی که تحت همین عنوان «چهره های سرشناس ملی ایران»، پس از «پرتره نگاری مشاهیر موسیقی ایران» و پرتره های «یکصد چهره محبوب سینما تئاتر ایران»، از 15 دی ماه تا همین جمعه گذشته بر پا شد، این بار از صد چهره ورزشی سراغ گرفته بود. این بار اما تفاوتی عمده را می توانستید در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد که محل برگزاری نمایشگاه بود رصد کنید؛ 137پرتره از 104 ورزشکار افتخارآفرین که کار دست صد هنرمند بودند از دل برگزاری چند دوره ورکشاپ حرفه ای و آموزش برخی تکنیک های گوناگون و مدرن به جمع بسیاری از هنرمندان، بیرون آمد.