وداع با ناصر ملک مطیعی: ستاره پرده نقره ای که عاشق ورزش بود…

ستاره پرده نقره ای که عاشق ورزش بود… – ناصرملک مطیعی رفت، در هشتاد و هشت سالگی، در پنجم خرداد 1396، با تحمل چهار دهه خانه نشینی اجباری. او روزگاری که در اوج فعالیت های سینمایی اش بسر می برد گاه و بیگاه برای مجله کیهان ورزشی دست به قلم می برد. نثری شیرین داشت که شیفتگی اش به ورزش را به رخ می کشید. او مطلب زیر را پس از قهرمانی ایران در جام آسیایی 1347 که تیم ملی ایران در امجدیه 1-2 اسراییل را شکست داد نوشت.”… بعضی …
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: ورزشی