وداع با خیالباف سینما

به بهانه در گذشت برنارد و بر تولوچی،آثار و فیلم های او واکاوی شد. - به گزارش مولف همیشه زنده می ماند ، سینمای پویایی است و به نظر من مابه ازاهای بیرونی اش خود زندگی است . از بودای کوچک به خیالباف ها بودای کوچک نام فیلم کمال گرا و جاه طلبانه ای از برتولوچی است که عمیقا فلسفه نیروانای تبتی ها را موشکافی می کند . در این اثر یویو مانند شکل زیبایی شناسانه خاصی به اثر داده است . نقطه مشترک فیلم بودای کوچک و خیالباف ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی