وحیدزاده: تقسیم کردن سینماگران به ۲ دسته «خودی» و «نخودی» توسط مدیران اصلاً شایسته نیست/ نیاز به سینمای فرهنگ ساز داریم

سینماپرس: ابراهیم وحیدزاده کارگردان سینما در رابطه با انتظارات سینماگران از مدیریت سینمای کشور گفت: تقسیم کردن سینماگران به ۲ دسته «خودی» و «نخودی» توسط مدیران اصلاً شایسته نیست؛ این اتفاقی ناراحت کننده است که ما در نحوه ارتباط مدیران سینمایی با سینماگران شاهد هستیم و باعث شده تا همواره در حق بسیاری از اهالی سینمای کشور اجحاف صورت گیرد.