وحیدزاده: اجرای عدالت در سینمای ایران سخت شده است!/ نیاز به درجه بندی کیفی فیلم ها داریم تا عدالت در اکران محقق شود

سینماپرس: ابراهیم وحیدزاده تهیه کننده و کارگردان سینما در رابطه با مافیای اکران در سینمای کشور گفت: متأسفانه اجرای عدالت در سینمای ایران سخت شده است چرا که سینمای ما وضعیت مشخصی ندارد و هنوز بعد از سال ها ما حتی این را نفهمیده ایم که سینمای مان دولتی است یا خصوصی؟! و به دلیل آنکه وظایف و امکانات سینمای دولتی و خصوصی با یکدیگر ادغام شده است ما شاهد آشفته بازار و بحران جدی در سینمای کشور شده ایم که سال به سال هم دامنه و ابعاد آن گسترده تر می شود.