وحشت مقامات آمریکایی از برگزاری کنفرانس «افق نو» در لبنان

سینماپرس: برگزاری کنفرانس «افق نو» در بیروت لبنان با تهدیدات‌ شدید و تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه اعضا و برگزارکنندگان این کنفرانس روبه‌رو شده است.