وب سری ها به محتوای ایرانی اسلامی نیاز دارند

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو ، داریوش دالوند، تهیه کننده حوزه انیمیشن درباره وجه اقتصادی سینمای کودک، گفت: سینمای کودک و در نقطه اوج آن، – تهیه کننده انیمیشن های سینمایی ناسور و رستم و سهراب معتقد است: با افزایش دسترسی کودکان به محتوا های اینترنتی، باید محتوای ایرانی اسلامی را در حوزه تولیدات وب سری افزایش داد. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو ، داریوش دالوند، تهیه کننده حوزه انیمیشن درباره …
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی