«وای آمپول» و «امین و اکوان» ۲ اثر بی مسما و ناموفق و «سرو زیرآب» در فضای آلوده و بیمار سینمای کشور اثری قابل قبول است

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور همزمان با اکران ۳ اثر سینمایی «وای آمپول» به کارگردانی علیرضا محمودزاده، «سرو زیرآب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و انیمیشن بلند «امین و اکوان» به کارگردانی زحل رضوی گفت: «وای آمپول» و «امین و اکوان» ۲ اثر بی مسما و ناموفق و «سرو زیرآب» اثری در حوزه سینمای دفاع مقدس است که جان برکف بودن تمام فرزندان وطن، یکدل و یک صدا در صف دفاع مقدس را به تصویر کشیده است.