واکنش پلیس امنیت اخلاقی به خبر ممنوع الفعالیتی پرستو صالحی و باران کوثری

جانشین رییس پلیس امنیت اخلاقی فاتب تهران بزرگ، خبر ممنوع الفعالیت بودن چند تن از بازیگران زن سینمای کشور را تکذیب کرد. - به گزارش بازیگر کشور توسط پلیس امنیت و اخلاقی تهران بزرگ کذب است. وی افزود: اگرمشکلی در رابطه با ممنوع الفعالیت بودن خانم صالحی و کوثری و دیگر بازیگر ان زن وجود دارد، آن ها با مراجعه به ستاد پلیس امنیت و اخلاقی فاتب تهران بزرگ می توانند موضوع را پیگیری کنند تا مشکل حل شود.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی