واکنش علیرام نورایی به سخنان پوران درخشنده

سینماپرس: بعد از سخنان پوران درخشنده، کارگردان سینمای ایران درباره معضل دستمزدهای نجومی در سینمای ایران، علیرام نورایی، بازیگر سینمای ایران در صفحه شخصی خود نسبت به این کارگردان واکنش نشان داد.