واکنش سخنگوی دولت به تحریم افطاری رییس جمهور توسط تعدادی از سینماگران

واکنش سخنگوی دولت به تحریم افطاری رییس جمهور توسط تعدادی از سینماگران: مگر سفره مردم پارسال رنگین تر بود که این افراد حمایت کردند؟/اگر بگویند چه کاری انجام دهیم همان. -
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: سیاسی