واکنش داودی درپی برخوردهای خارج از قاعده با سینما

اگر دست اندرکاران قضایی خودشان طبق قانون عمل نکنند و به آنچه بر اساس قانون اتفاق افتاده احترام نگذارند، به معنای آن است که قانون هیچ ارزش و اعتباری ندارد. – واکنش داودی درپی “برخوردهای خارج از قاعده با سینما” ابوالحسن داودی معتقد است: اگر دست اندرکاران قضایی خودشان طبق قانون عمل نکنند و به آنچه بر اساس قانون اتفاق افتاده احترام نگذارند، به معنای آن است که قانون هیچ ارزش و اعتباری ندارد. این کارگردان …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی