هیچ کس در تئاتر تخصص ندارد

فرهنگ , سینما و تاتر طراح لباس نمایش «شب دشنه های بلند» دیده نشدن طراحی لباس و گریم در ۲ بخش مسابقه تئاتر ایران (الف) و (ب) جشنواره سی و ششم تئاتر فجر را ناشی از نبود متخصصان این امر در داوری ها دانست.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به پایان رسید و در مراسم اختتامیه آن برخی اتفاقات سوال برانگیز در اعلام نتایج داوری بخش های مختلف رقابتی به ویژه بخش های رقابتی تئاتر ایران (الف) و (ب) وجود داشت.
در این ۲ بخش رقابتی هیات داوران در بخش های طراحی لباس و طراحی گریم هیچ کاندیدایی را اعلام نکردند و در نتیجه این گرایش ها در این ۲ بخش رقابتی برگزیده ای نیز نداشتند. در دوره های گذشته جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز نادیده گرفتن طراحی لباس و طراحی گریم باعث انتقاد و اعتراض به جایِ طراحان لباس و گریم فعال در تئاتر شده بود.
این واکنش ها باعث شد تا برگزار کنندگان جشنواره بین المللی تئاتر فجر به گرایش های طراحی لباس و گریم نمایش توجه کنند و این گرایش ها نیز وارد داوری بخش های رقابتی جشنواره شوند اما اتفاقی که در اعلام اسامی کاندیداها و در نتیج …