هیچ سینمایی در تهران پر خطر نیست

با وجود آنکه 6 سینمای قدیمی و معروف تهران جزو سینماهای پر خطر و نا ایمن معرفی می شوند، اما کارشناسان در دو حوزه آتش نشانی و سینمایی معتقدند، سینماهای قدیمی در مقایسه با سینماهای جدید از نظر ضوابط و ایمنی شرایط بهتری دارند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی