هیس پسر ها فریاد نمی زنند مجوز گرفت

شورای صدور پروانه ساخت فیلم های سینمایی با ساخت سه فیلمنامه موافقت کرد. - به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، فیلمنامه های هیس پسر ها فریاد نمی زنند به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده در فضایی اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کرد. همچنین دَبیت به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل صفاری و نویسندگی مهدی علی میرزایی در فضای کمدی و آهوی پیشونی سفید 3 به تهیه کنندگی،
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: فرهنگی