هیس پسرها فریاد نمی زنند مجوز ساخت گرفت

فیلم های سینمایی با هیس پسرها فریاد نمی زنند به کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده در ژانر اجتماعی مجوز ساخت گرفت. - ساعت 24-فیلم های سینمایی با هیس پسرها فریاد نمی زنند به کارگردانی و نویسندگی پوران درخشنده در ژانر اجتماعی مجوز ساخت گرفت. شورای صدور پروانه ساخت فیلم های سینمایی با سه فیلمنامه موافقت کرد. به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ فیلمنامه های هیس پسرها فریاد نمی زنند به تهیه کنندگی ،
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی