هیات مدیره جدید انجمن صنفی تدوینگران سینما معرفی شدند

سینماپرس: مجمع عمومی عادی انجمن صنفی تدوینگران سینما با برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید برگزار شد.