هیات داوران کمیسیون پویانمایی جشنواره جام جم مشخص شدند

سینماپرس: با حکم معاون سیما، اعضای هیات داوران کمیسیون پویانمایی پنجمین جشنواره جام جم منصوب شدند.