هیات داوران بخش صحنه را معرفی کرد

سینماپرس: اسامی هیات داوران بخش صحنه توسط دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران این رویداد را منتشر شد.