هیات بازبین بخش صحنه ای جشنواره تئاتر تجربه معرفی شد

دبیرخانه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، هیات بازبینی بخش صحنه ای خود را معرفی کرد.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، حسین کیانی، مصطفی کوشکی، رضا شاهبداغی، علی شمس و مهدی شاه پیری به عنوان هیات بازبینی بخش صحنه ای هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه انتخاب شدند.
بازبینی های بخش صحنه ای هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه از تاریخ ۱۰ الی ۱۷ بهمن در محل دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و باغ ملی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر، با حضور گروه های مختلف از سراسر کشور برگزار خواهد شد.
هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه از تاریخ هفتم تا نوزدهم اسفند به دبیری جواد کاوندی برگزار می شود.