هومن کبیری: پول کثیف را نمی شناسم

تهیه کننده سینما در خصوص پول های کثیف در سینما گفت: من پول کثیف را نمی شناسم. ما به عنوان تهیه کننده در این حرفه از مدیریت تولید شروع کردیم و پله به پله پیش رفتیم، - به گزارش بازیگرانی به اصطلاح سلبریتی است که رقم های نامتعارف طلب می کنند و پولی که می تواند هزینه ساخت یک اثر سینمایی به طور کامل باشد تنها به برخی از بازیگران پرداخت می شود. آنها همچنین می گویند یکی از آفت های ورود این پول ها از بین رفتن سینمای ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی