هومن سیدی با مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فیلم فجر

فیلم سینمایی “مغزهای کوچک زنگ زده” پنجمین ساخته “هومن سیدی” امسال برای کسب سیمرغ بلورین در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به رقابت با سایر رقبا می پردازد.