«هومان اسعدی» دبیر سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شد

سینماپرس: معاون هنری وزیر ارشاد «هومان اسعدی» را به عنوان دبیر سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان منصوب کرد.