هنوز در مورد نشست احتمالی با نمایندگان یا پیگیری‌ها به ما اطلاعی نداده‌اند

سینماپرس: ایرج راد درباره واکنش مجلسی‌ها نسبت به پیگیری مطالبات اهالی تئاتر گفت: هنوز در مورد نشست احتمالی با نمایندگان یا پیگیری‌ها به ما اطلاعی نداده‌اند و همچنان منتظر بازخوردی نسبت به وضعیت اهالی تئاتر هستیم.