هنر پردازی هنرمندان در هفته فرهنگی خمینی شهر

نصف جهان: نمایشگاه آثارهنری هنرمندان حوزه تجسمی شهرستان خمینی شهر در هفته فرهنگی خمینی شهر(1 تا 7 اسفند ماه) در محل نگارخانه این شهر برای بازدید عموم دایر خواهد شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمینی شهر به نصف جهان گفت: دو سال است که دغدغه فرهنگ و هنر خمینی شهر و بحث نبود فضایی برای ارائه آثار هنری هنرمندان با پیگیری ما حل و فصل شده است.
پیرو گفته سید ابراهیم موسوی، یک نگارخانه در طبق زیرین سینما برای رفع نیاز هنرمندان، تجهیز شد.
وی با اشاره به اینکه در هفته فرهنگی خمینی شهر نمایشگاهی ازآثار هنری هنرمندان حوزه تجسمی در محل نگارخانه برپا خواهد شد تصریح کرد: در تلاش هستیم بستر خوبی برای حوزه فرهنگ و هنر فراهم سازیم تا بتوانیم شاهد بالفعل شدن توانمندی های فرهنگی – هنری هنرمندان شهرستان خمینی شهر باشیم.
موسوی ادامه داد: سازمان ها در اجرای مباحث فرهنگی -هنری همکاری خوبی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند.