هنر هفتم، طفل سرراهی لایحه بودجه 98

در دنیا، سینما به عنوان هنر هفتم که علاوه بر هویت خاص مستقل خود از هنرها و البته صنایع دیگر نیز بهره می گیرد به عنوان یکی از بهترین شیوه های بیان ارزش ها و احساس ها مطرح می شود. – هنر سینما فراگیر میلیاردها انسان را مجذوب خود کرده و از سازندگان تا بینندگان به انواع دلایل و مشغولیت ها به آن تعلق خاطر دارند. این رقیب جدی و شگفت انگیز دیگر هنرها، با بهره گیری از آن ها در خلق فیلم ها، همه رقیبان را تبدیل به دوست …
منبع خبر: اسپوتنیک
دسته بندی خبر: فرهنگی