هنرپیشه معروف: بچه مثبت سینما شدم!

امیرسلیمانی هم از جمله بازیگران است که سال ها در نقش های کمدی و طنز توانسته لبخند بر لب مردم بیاورد و این در حالی است که او توانایی بازی در نقش های دیگر را هم دارد.