هنرهای سنتی ما با تکیه بر اصالت ها به روز شده اند

بلخاری در مراسم اختتامیه جشنواره فجر صنایع دستی گفت: هنرهای سنتی که نشانه فرهنگ و هویت ما هستند در جا نزده ما و با تکیه بر اصالت ها به روز شده اند.

به گزارش امتداد نیوز حسن بلخاری در مراسم اختتامیه دومین جشنواره صنایع دستی فجر که امروز ۱۰ بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: برگزاری جشنواره مختلف سینما، تئاتر و موسیقی خوب است اما هویت و فرهنگ ما وابسته به هنرهای سنتی است و چه خوب که جشنواره صنایع دستی به دیگر جشنواره های فجر افزوده شد.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه به روز شدن را یکی از ویژگی های هنرهای سنتی دانست و افزود: صنایع دستی، زمان را نادیده نگرفته و به آن پشت نکرده اند بلکه با حفظ اصالت ها، روح زمانه را درک و فرآورده های خود را به روز کرده اند.
بلخاری به این که هنرهای سنتی ما در بستر زمان نمی گنجد اشاره و بیان کرد: هنر و تمدن ما فراتاریخی است و ویژگی این تمدن، این است که گذشته را به حال و آینده پیوند می زند.
به گفته این پژوهشگر هنر، «انسان» در صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانی حضور دارد اما انسان ایران با انسان یونانی یک تفاوت ماهوی دارد و آن این که ما بر اساس اندیشه …