هنرمند سینما: طرح هر مسجد، یک خانه اقدامی ارزشمند برای کمک به هموطنان سیل زده است

محمدصادقی در گفت وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: با توجه به روحیه سخاوتمند مردم ایران که بخشی از روحیه ملی ما است، هر مسجد، یک خانه طرح بسیار مثبتی است زیرا مسجد می تواند شبکه و محلی برای جمع شدن افراد و خیرین باشد و برای انجام کار و کمک به هم وطنان سیل زده در آن تبادل نظر و طرح ریزی شود. این هنرمند مشهدی اظهار کرد: این کمک ها در قالب ملی، فرهنگی، میهنی و مذهبی ما می گنجد و با روحیات ما ایرانیان هماهنگی …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی