هنرمندان گرین‌کارتی مجبورند ثابت کنند که سرباز غرب هستند!

سینماپرس: محسن علی‌اکبری تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: برخی هنرمندان وقتی گرین کارت می‌گیرند یکی از تعهداتشان این است که به همه کارهایی که دولت مربوطه از آن‌ها می‌خواهد تن دهند و مغایر آن عمل نکنند و باید سرباز غرب بودن را ثابت کنند.