هنرمندان با شهردار تهران دیدار کردند

گروهی از سینماگران در دیدار با محمدعلی نجفی بر لزوم تعامل بیشتر نهادهای شهر و اجتماعی با سینما تاکید کردند.
به گزارش صدای ایران منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه سینما) شامگاه دوشنبه (9 بهمن ماه) در موزه سینما خطاب به شهردار تهران گفت: همه ما با مخاطب سر و کار داریم. هر کسی که از لحاظ نظری سینما را نخواهد اقتدار کشور را نخواسته است. سینما با شهر ارتباط مستقیم و قابل فهمی دارد، اگر در شهری سینما نداشته باشد، نمی توانیم بگوییم آن شهر پیشرفت داشته است. سبنما یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
در این دیدار فرهاد توحیدی بر لزوم حفظ بناهای تاریخی تهران تاکید کرد و گفت: هنر در جهت بهداشت روانی می تواند کمک کننده باشد اما متاسفانه در شهرداری حلقه های مفقوده وجود دارد. بافت تاریخی تهران را به عنوان ذخیره گاه ژنتیک تهران حفظ کنید و مثل شهرداری های ممالک توسعه یافته به سمتی بروید که بیش از این اجازه تخریب باغ ها را ندهیم.
به نقل ازایلنا، فریدون جیرانی با اشاره به فاصله شهر مدرن تهران با سینما گفت: شهر مدرن رشد کرده و شهر مدرن نیاز به تریبون دارد. اگر تریبون برای تفکر مدرن وجود نداشته باشد این …