هنرمندان البرزی در جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی درخشیدند

هنرمندان البرزی در جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی جنوب کرمان توانستند نتایج درخشانی از خود برجای گذارند. – رییس گروه هنری سینمایی و سمعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: نمایش خیابانی منذور به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین شکرگزار و سرپرستی گروه تئاتر مهر و ماه استان البرز توانست دراین جشنواره جایزه کسب کند.سارا بهراد افزود: محمد نادری از البرز دربخش …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی